Deze informatie is van dinsdag 31 maart 2020.
Van Collem dia Van Collem dia
Chajim van Collem (cello)
Celloles

Sinds 1992 heb ik in de regio Arnhem-Nijmegen een cellolespraktijk.
Ik geef individuele cellolessen en lessen aan cello-ensembles. Omdat cellospelen niets met je leeftijd te maken heeft zijn er bij mij geen leeftijdsgrenzen.

Cello-ensemble Interferenza

In 1998 ben ik met een groepje leerlingen begonnen met samen te spelen. Na een aantal jaren werd dat zo'n groot ensemble dat een dirigent onmisbaar was. Van 2001 t/m 2010 hebben we onder leiding van mijn vader Hans van Collem intensief gewerkt. In die tijd hebben we de naam Interferenza aangenomen.
Interferenza is het Italiaanse woord voor interferentie. Op het internet is genoeg te vinden over de natuurkundige betekenis van interferentie, zaken die bij cellospelen op vele terreinen van toepassing zijn.
Interferentie bestaat echter ook tussen mensen en dat is eigenlijk nog veel boeiender.

We spelen nog steeds elke maandagavond in Nijmegen.
Momenteel zijn er drie leerlingenensembles waar zowel de werkwijze als de niveaus van verschillen zodat er voor ieder wel een passende plek is.
Omdat van alle ensembleleden het speelniveau mij bekend is kan ik ervoor zorgen dat er voor iedereen uitsluitend goed speelbare muziek is.

Overige activiteiten

Als je een tijd aan een muziekstuk hebt gewerkt komt er het moment dat je dat aan anderen wil gaan laten horen. De meeste cellisten houden er meer van om dat samen te doen dan alleen te moeten optreden. Vandaar dat er bij mij geen "verplichte voorspeelavonden" zijn. We laten alleen wat van ons horen als we zelf vinden dat we er klaar voor zijn.
Een paar keer per jaar is er een cellofeest. Daar kan je de andere celloleerlingen ontmoeten en gaan we samen musiceren. Ook de leerlingen die niet in een cello-ensemble zitten kunnen daaraan meedoen.
Vanaf 2005 is er jaarlijks een celloweek geweest in de Marmonfosse, een mooie afgelegen plek in de Vogezen (Frankrijk). Daar wordt muziekmaken en in de natuur zijn op een hele bijzondere manier gecombineerd.

Kennis maken? Starten?

Kennismaken kan altijd. Als er tijd is kan je direct starten. Mocht het onverhoopt na enkele lessen toch niet blijken wat je verwacht had, hoef je geen 5 maanden vol te maken.

Contact
Chajim van Collem
Chajim van Collem
Cello
Arnhem
Nijmegen
026-3622034
Schaapsdrift 107
6824 GR Arnhem
chajim@vancollem.nl
Agenda
Agenda 2019 (zover bekend)
Begin vijfmaandenperiode
Geen les
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Cellofeest in Eefde
Hemelvaartvakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Begin vijfmaandenperiode
Herfstvakantie
Geen les
Geen les
Sinterklaas
Kerstvakantie
Agenda 2020 (zover bekend)
Begin vijfmaandenperiode
Geen les
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Lestijden

De cellolessen zijn in periodes van vijf maanden, zijn wekelijks en duren 45 minuten. De maanden juli en augustus zijn er geen lessen. Verder wordt ongeveer de schoolvakantie aangehouden. Meer hierover kan je in de agenda vinden.

Lesgeld

Vanaf september 2019 is het lesgeld per 5 maanden:

Celloles:

Voor cursisten tot 21 jaar: 360 Euro
Voor cursisten vanaf 21 jaar: 436 Euro

Cello-ensemble Interferenza:

1 ensemble: 124 Euro
2 ensembles: 186 Euro

Vanaf september 2018 is het lesgeld per 5 maanden:

Celloles:

Voor cursisten tot 21 jaar: 350 Euro
Voor cursisten vanaf 21 jaar: 424 Euro

Cello-ensemble Interferenza:

1 ensemble: 120 Euro
2 ensembles: 180 Euro

Bankrekening

Lesgeld kan worden overgemaakt naar:
IBAN: NL55 INGB 0004 1044 58
t.n.v. C.M. van Collem e/o A.A.C. Kooistra te Arnhem